Publications

Отражения на контролираното гласоподаване в електоралната динамика в България 2013 - 2014 г. (в съавторство)
Изборни ситеми т. 3 (2015)

(Reflections of Controlled Voting in the Electoral Dynamics in Bulgaria 2013 - 2014) (in co-authorship)
Electoral Sysytems vol. 3 (2015)

Download BG


 

The Cooperation and Verification Mechanism: Shared Political Irresponsibility

Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2014. (in co-authorship)

Download EN 
Download BG 


 

Political Risk in Europe: A Quantitative Index Based on Measures of Corruption, Market Distortion, and the Shadow Economy

Journal of Political Risk 1/5 (2013)

Link


 

National Assembly as a Policy Maker in the Fight Against Organized Crime and Political Corruption

Публични политики 3/2 (2012) / (Public Policies 3/2, 2012)

Download EN

Download BG


 

Изборният процес в България: основни дефицити и рискове. София: РискМонитор, 2011.

(The Electoral Process in Bulgaria: Main Deficits and Risks. Sofia: RiskMonitor, 2011.)

Download FR

Download BG


 

Failings of the Parliamentary Oversight of the Security Sector (2001-2011) in Role of the National Assembly in Combating Organized Crime and Corruption (2001-2011). Sofia: RiskMonitor, 2011.

Download EN

Download BG


 

 

Patterns of Parliamentary Recruitment in the Dawn of the Bulgarian Transition to Democracy

Публични политики 2/4 (2011) / (Public Policies 2/4, 2011)

Download


 

Гражданска конфискация в България 2005-2010. София: РискМонитор, 2011. (в съавторство)

(Civil Seizure in Bulgaria 2005-2010. Sofia: RiskMonitor, 2011. [in co-authorship])

Download


 

Парламентарен контрол в Мониторинг на Държавна агенция "Национална сигурност" 2010. София: РискМонитор, 2011.

(Parliamentary Control in Monitoring of State Agency "National Security" 2010. Sofia: RiskMonitor, 2011.)

Download


 

Organized Crime and the Balkan Political Context.  Sofia: RiskMonitor, 2010 (editor)

Download


 

Европеизация и дестабилизация на българската партийна система: ефекти върху професионализацията на представителния елит в Предизвикателствата пред България след присъединяването към ЕС. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010.

(Europeanization and Destabilization of the Bulgarian Party System: Effects on the Professionalization of the Representative Elite in Challenges to Bulgaria After EU Accession. Sofia: Sofia University Press, 2010.)

Download


 

Europeanization of the Bulgarian Party System: Dynamics and Effects
CEU Political Science Journal 3/1 (2008)

Download


 

Корупционни нарушения при възлагането на обществени поръчки в България. София: Прозрачност без граници, 2007. (съставител и автор на две глави)

(Corruption Violations in Public Procurement in Bulgaria. Sofia: Transparency International Bulgaria, 2007. [compiler and author of two chapters])

Download


 

Types of Ethnic Minority Representation in Central and Eastern Europe
CEU Political Science Journal 1/5 (2006)

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla